Utökad sedimentation för ännu effektivare miljöskydd

PureMotion® 3-1-2 - Uppgraderingen
som tar amalgamavskiljning till 
en ny nivå

PureMotion® 3-1-2 är en uppgradering till vår klassiska PureMotion® M8 sugsystem. 

Den är baserat på sedimenteringsprincipen och är särskilt lämpat för användning på medelstora och stora tandläkarmottagningar eller kliniker. 

Genom att använda sig av ytterligare sedimenteringssteg ökas avskiljningsgraden till över 99%! PureMotion® 3-1-2 kan installeras som en uppgradering till befintliga PureMotion® M8 system eller köpas till nya M8 system.

Så här fungerar PureMotion® 3-1-2-systemet:

 • Tre SRAB 99D renar det kvicksilverförorenade vattnet. Resultatet är en inledande avskiljningsgrad på 98,529 %.
 • Sedimenteringstanken med trefackssystem lugnar ned vattenflödet i det förfiltrerade avloppsvattnet och sedimenterar små partiklar en extra gång.
 • Slutligen passerar vattnet två amalsed (™) avskiljare med en avskiljningsgrad på 99,089 %.

Rörmaterial

 • PVC med tryckklass PN16. 
 • Vattenflöde optimerat för att följa PureMotions tömningscykel. 
 • En tömningscykel på 30 sekunder är fabriksinställt.


PureMotion® 3-1-2 enkel, säker, kostnadseffektiv.

 • Amalgamavskiljare certifierade enligt ISO 11143
 • Avskiljningsgrad minst 99,1 %
 • Sedimenteringsbaserad deponeringsprocess utan känslig elektronik
 • Minimalt underhåll
 • Hög driftsäkerhet
 • Inbyggd Overflow funktion
 • Lämplig för alla kliniker med 5-8 behandlingsrum
 • Tillverkad i Tyskland
 • Enkel uppgradering på befintliga eller nya PureMotion® M8 system
 • CE-märkt
 • Service och avfallshantering utförs av Sweden Recycling AB
Tekniska specifikationer
Säkring5,6 [ A ]
Flödeskapacitet (at -160 mbar)3000 [ l/min ]
Maximalt undertryck-160 [ mbar ]
Maximalt antal samtidiga anslutna Units8
Höjd> 300 [ mm ]
Bredd640 [ mm ]
Djup805 [ mm ]
Vikt32,5 [ kg ]
Avskiljningsgrad99,1 [ % ]
Driftstemperatur+10 till +40 [ °C ]
Maximalt luftfuktighet70 [ % ]

PureMotion® 3-1-2-uppgraderingen beställs via din återförsäljare. 

Läs mer om detta