Ett förnybart alternativ för smittförande avfall

WoodSafe -
Miljövänliga behållare som visar vägen

Som ett företag som är mån om miljön försöker vi ständigt att hitta nya lösningar för att minska koldioxidutsläppen. Därför har vi tagit in WoodSafe i vårt utbud av behållare för smittförande avfall, även kallad riskavfall. Enligt en LCA-analys genererar dessa behållare 66 procent lägre koldioxidutsläpp än kärl i konventionell plast!

WoodSafe® är utvecklad tillsammans med Sweden Timber och baserad på DuraSense® - en patenterad biokomposit. Detta material ersätter ett brett spektrum av polymerer och uppnår mycket hög draghållfasthet. Polymerens fördelar är formbarhet, hållbarhet samt flexibilitet. Fördelarna med träfiber är dess styrka och att det är förnybart råmaterial som ger låga CO2 avtryck. Behållarna tillverkas till 40% av träflis från Stora Enso i Gävle samt returplast, endast svenska råvaror. Tillverkningen sker vid Mälarplast i Eskilstuna.

WoodSafe® behållarna är godkända enligt UN3291 (smittförande avfall), ADR samt ADR-S. Den är testad av RISE och uppfyller kraven på transportsäkerhet. Innehållet klassas som smittförande avfall / riskavfall (UN 3291, EWC-kod 180103*).

Behållare för smittförande avfall är avsedda för:

  • kanyler och skalpeller
  • suturer
  • glasampuller
  • påsar med vätskat blod
  • ampuller med blod
  • trubbiga kompositkanyler

Helt tömda ampuller som inte är kontaminerade ska gå till glasåtervinningen. Trasiga lampor, glas eller trasiga instrument sorteras INTE som smittförande avfall.

Behållarna finns att köpa hos oss i storlekarna 2 liter, 3 liter och 6 liter.

Mått på dessa behållare i mm:

2 liter:D 165 x H 200
3 liter:D 165 x H 250 
6 liter:B 315 x L 187 x H 150