Lätt sortering och UN-godkänd förvaring

Behållare för farligt avfall -
för din trygghets skull

Som experter på hantering av farligt avfall från tandvården strävar vi efter en enklare vardag för våra kunder. Med denna målsättning har vi tagit fram en produktlinje av specialbehållare som omfattar de flesta farliga ämnen som förekommer inom tandvården.

Alla behållare är UN-godkända och uppfyller därmed miljöbalkens krav på lagring och transport av avfallet. De är avsedda för allt farligt avfall från tandvården såsom amalgamhaltigt avfall, ohärdad komposit eller småkemikalier. 

Med våra UN-godkända behållare för sortering av farligt avfall får din klinik en tryggare vardag genom att följa lagstiftningen för miljö och hälsa. Ko ihåg att olika avfallsämnen aldrig får blandas med varandra.

Fördelar med våra behållare

 • UN-godkända specialbehållare för säker lagring och transport av farligt avfall från tandvården
 • Uppfyller krav från miljöbalken och MSBFS
 • Bidrar till att minska hälsorisker, för en trygg arbetsmiljö
 • Finns i olika storlekar

Våra behållare

Behållare för smittförande avfall

Vi erbjuder typgodkända behållare med säkerhetslock för smittförande, stickande och skärande avfall som skalpeller och kanyler. Innehållet klassas som smittförande avfall / riskavfall (UN 3291, EWC-kod 180103*). Dessa behållare finns att köpa hos oss i 3 liter, 5 liter och 25 liter. Vi erbjuder även InSafe kanylbehållare.

Mått på dessa behållare i mm:

 • 3 liter: L 167 x B 167 x H 225
 • 5 liter: L 167 x B 167 x H 372
 • 25 liter: L 400 x B 300 x H 270


Behållare för smittförande avfall är avsedda för:

 • kanyler och skalpeller
 • suturer
 • glasampuller
 • påsar med vätskat blod
 • ampuller med blod
 • trubbiga kompositkanyler


Helt tömda ampuller som inte är kontaminerade ska gå till glasåtervinningen. Trasiga lampor, glas eller trasiga instrument sorteras INTE som smittförande avfall.

Behållare för amalgamavfall

Våra UN-godkända specialbehållare för amalgamavfall är avsedda för amalgamslam från silar, partikelfällor mm. Den stora behållaren kan användas för lagring av amalgamslam från avskiljare, utjämningskärl mm. Behållarna finns i tre storlekar: 1,3 liter, 6 liter och 10 liter.

Mått på dessa behållare i mm:

 • 1,3 liter: D 99 x H 197,4
 • 6 liter: D 198  x H 263
 • 10 liter: D 274 x H 238


Behållare för amalgamslam används för:

 • silar
 • amalgamslam från silar och
 • partikelfällor
 • amalgambitar
 • amalgamslam som uppstår vid rengöring av utjämningskärl i sterilen eller sekrettanken i sugsystemet

Behållare för extraherade tänder med amalgamfyllningar

Vår UN-godkänd behållare för extraherade tänder med amalgamfyllningar har en storlek på 0,5 liter och passar därmed bra för lagringen av just den typen av farligt avfall. Den kan ställas i varje behandlingsrum för att underlätta hanteringen av avfallet. 

Mått i mm: D 99 x H 82,4

Denna behållare används endast för extraherade tänder med amalgamfyllningar, ej för övrigt amalgamavfall /-slam.

Behållare för torrt amalgamavfall

Vår UN-godkända specialbehållare för torrt amalgamavfall har en storlek på 1,3 liter. Mått i mm: D 99 x H 197,4

Denna behållare är avsedd för:

 • tussar
 • papper
 • handskar
 • bomullsrullar som har kommit i kontakt med amalgam
 • gamla kapslar
 • dukar

Behållare för metalliskt kvicksilver

Vår UN-godkända specialbehållare för metalliskt kvicksilver är utrustad med medentovap som minskar utsläppet av giftiga kvicksilverångor. 

Den finns i storleken 0,5 liter. Mått i mm: D 99 x H 82,4

Denna behållare används ej för amalgamavfall, utan endast för rent kvicksilver.

Behållare för kontaminerade sugslangar

Vi erbjuder kartonger med förstärkt plastpåse för säker lagring av kontaminerade sugslangar. 

Kartongerna är UN-godkända och rymmer 38 liter. 

Mått i mm: L 338 × B 270 × H 420

Behållare för småkemikalier

Vi erbjuder UN-godkända behållare för säker lagring av småkemikalier. Behållarna på 1,3 liter och 6 liter är avsedd för mindre kliniker medan kartongen på 38 liter passar kliniker med många rum.
OBS! Dessa behållare kommer att ersättas inom kort med nya, mer specifierade behållare för olika ämnen.

Mått i mm:

 • 1,3 liter: D 99 x H 197,4
 • 6 liter: D 198  x H 263
 • 38 liter: L 338 × B 270 × H 420


Dessa behållare används för:

 • etch- och bondingflaskor
 • apoteksvaror (Dakins)
 • aerosoler
 • cement (pulver/flytande)
 • Eugenol/zinkoxid (Zoe)
 • blekmedel (t.ex. Opalescens)
 • adhesive/primer
 • ampuller med t.ex. Citanest eller
 • Xylocain som inte innehåller blod
 • utgångna läkemedel i fast och flytande form i originalförpackning
 • förbrukad ultraljudsbad i en egen dunk, uppmärkt

Behållare för komposit

Våra behållare för ohärdad komposit är UN-godkänd och finns i storlekarna 1,3 liter, 6 liter och 38 liter.

Mått på dessa behållare i mm:

 • 1,3 liter: D 99 x H 197,4
 • 6 liter: D 198  x H 263
 • 38 liter: L 338 × B 270 × H 420


Dessa behållare är avsedda för:

 • kompositer (kapslar och flytande)
 • glasjonomercement (t.ex. Fuji, Ketac eller Relyx)
 • silikonmaterial (t.ex. Imprint Bite, Impregnum och ohärdad Putty)
 • quicksticks