Minskad kvicksilverutsläpp - för en renare framtid.

Hg-rid LIFE - vårt gemensamma
EU-projekt med Praktikertjänst och
IVL Svenska Miljöinstitutet

För att hitta vägledande lösningar behöver man ibland tänka stort. Mellan 2016 och 2019 satsade Praktikertjänst, tillsammans med Sweden Recycling och IVL Svenska Miljöinstitutet på ett EU-projekt för att minimera utsläppen av kvicksilver i Sverige och leverera best practice exempel för andra europeiska länder. 

I projektet jobbade vi gemensamt med att vidareutveckla metoder för sanering, öka medvetenhet och kunskap om kvicksilverutsläpp, samt utveckla förslag på vägledning för optimalt och effektivt underhåll av amalgamavskiljare. 

Projektet, som fick namnet Hg-rid LIFE, blev tilldelat ekonomiskt stöd av LIFE programmet, som finansierar miljö- och klimatprojekt inom Europeiska Unionen.

  • Här kan du läsa mer om Hg-rid LIFE på den officiella projektsidan.
  • Om du är nyfiken på webbverktyget som Praktikertjänst tog fram med hjälp av Sweden Recycling och IVL, kan du kika här.

Ladda ner