Enkel utsläppsövervakning

PureMotion® S1 Automatisk provtagare

Säkerställ felfri provtagning!
För exaktare och tillförlitliga resultat rörande kvicksilverhalten i klinikens avloppsvatten.
Sweden Recycling har utvecklat ett system för att minimera missvisande resultat på grund av felaktig provtagning. Med hjälp av PureMotion® S1 tas vattenprover automatiskt inom fasta intervaller i röret efter amalgamavskiljaren!

För att säkerställa att klinikens avloppsvatten inte innehåller höga kvicksilverhalter måste provtagning utföras regelbundet. Med PureMotion® S1 installeras en automatiserad lösning som bildar grunden för oförfalskad provtagning av avloppsvatten. Detta ger ett perfekt resultat och säkerhet rörande kvicksilverhalten i klinikens avloppsvatten. Vi rekommenderar att utföra en veckoanalys med vår automatiska provtagare vart tredje år.

Fördelarna med PureMotion® S1

  • Felfri provtagning i enlighet med DIN SS-EN 16479
  • Utvecklad av Sweden Recycling
  • Kvalitetssäkring genom övervakning av kvicksilverhalten
  • Rådgivning och åtgärdsförslag om värdena överskrids
  • För kliniker med höga uppmätta värden
  • Vattenanalysen utförs av vårt ackrediterade laboratorium

Så här fungerar PureMotion® S1 vattenprovtagaren:

Med speciellt utvecklad provtagning tar PureMotion® S1 automatiskt vattenprover varje morgon och kväll, fem dygn i rad, på samma sätt varje gång. Genom att ta flera prover får ni en bra och mer exakt analys, vilket bidrar till att kunna sätta in lämpliga åtgärder för att hålla kvicksilverutsläppen på en godkänd nivå.

Vår PureMotion® S1 gör provtagningen enklare och ger en bättre helhetsbild över klinikens kvicksilverutsläpp än vanliga stickprov. Att ta stickprov har länge varit det enda sättet att kunna övervaka kvicksilverhalten i klinikens avloppsvatten, men resultatet påverkas av många faktorer. Därför har Sweden Recycling utvecklat PureMotion® S1 vattenprovtagaren, för att kunna minska yttre faktorer vid provtagningen. Genom att använda automatiserad provtagning får kliniken en bra bild över den faktiska kvicksilverhalten i avloppsvattnet.