För en ökad driftsäkerhet

3-års service PureMotion® M8 sugsystem

Detta ingår i servicen:

 • Rengöring av inner- och yttertank – Med tiden samlas organiska ämnen som kan leda till igensättningar och driftstopp.
 • Byte av packningar – För att garantera sugsystemets funktion ska packningar bytas regelbundet. De blir porösa och bryts ned med tiden. Detta ökar risken för läckage och försämrad vakuum och kan leda till höga kostnader på grund av driftstopp.
 • Kontroll av kopplingar och slangar – Samtliga kopplingar behöver kontrolleras regelbundet och bytas ut vid behov för att undvika läckage och minskad sugeffekt.
 • Byte av backventiler – Den höga belastningen av organiska rester leder till avlagringar i backventilerna som i värsta fall kan orsaka driftstopp.
   

Regelbundet underhåll för att

 • säkerställa tillförlitlig och avbrottsfri drift
 • bevara sugsystemets värde och uppnå en lång livslängd
 • minimera kostnader pga. stillestånd

Vill du veta mer om denna service eller få en prisuppgift?

Ta kontakt med oss

Fördelar med regelbundet underhåll

 • Lönsamhet: driftkostnaderna minskar vid regelbundet underhåll och korrekt inställning av systemet.
 • Minskad miljöpåverkan: genom regelbunden kontroll och optimal inställning av anläggningen minimeras kvicksilverutsläpp.
 • Lång livslängd: regelbundet underhåll bevarar sugsystemets värde under en lång tid.
 • Driftsäkerhet: avbrottsfri drift genom underhåll.