Vi hittar en lösning som passar just dig

Vår miljöservice –
anpassade tjänster för varje
tandvårdsklinik

Varje tandläkarpraktik är unik. Beroende på var du finns i Sverige ställer kommuner och regioner dessutom olika miljökrav på tandläkare. Därför kan du välja vad som ska ingå i just din miljöservice. En gång per år besöker våra kunniga servicetekniker din klinik och tar hand om klinikens farliga avfall. I samband med detta kan du välja att boka till en rad olika tjänster.

Vi erbjuder bland annat provtagning för bakterieanalys av unitvatten samt kvicksilveranalys av avloppsvatten, utbyte av amalgamavskiljare, funktionskontroll eller rengöring av sekretkärl, utjämningskärl, vattenlås och golvbrunn. Självklart kan du också välja en kombination av dessa tjänster som passar just din klinik. Den obligatoriska dokumentationen ingår alltid och behöver sparas på kliniken i tre år. Det går även bra att lämna rapporteringen till Naturvårdsverkets avfallsregister (lagkrav sedan november 2020) till oss som ombud.

Sweden Recycling har avtal med de flesta regioner och stora tandvårdskedjor. Då är det ramavtalet som styr vilka tjänster som ska utföras på varje klinik. Det allra bästa med vår service är dock att vi håller koll på alla besök åt dig! Du behöver inte göra något, utan vi hör av oss i tid när det är dags. Vi har en fast årsplanering som vi följer, så din klinik får alltid minst ett besök per år.

Dina fördelar med Sweden Recycling som samarbetspartner:

 • Mer än 40 års erfarenhet och en bred kunskap
 • Individuella helhetslösningar för tandvårdskliniker
 • Miljöcertifierad och kvalitetscertifierad verksamhet
 • Tillstånd för transport av farligt avfall

Vet du inte vad du ska välja? 

Fråga oss, så hjälper vi dig hitta rätt i lagdjungeln 

Kontakt

Det ska vara lätt att göra rätt

För att du ska kunna sortera ditt avfall enligt avfallsförordningen / miljöbalken, erbjuder vi UN-godkända behållare för smittförande avfall, amalgamavfall, kemikalier och annat farligt avfall i olika storlekar.

Våra behållare

Vår dentala miljöservice från start till mål

 1. Cirka 3 veckor innan besöket får du en avisering via e-post, med information och prisuppgifter.
 2. Inför besöket kommer vi överens om vilka tjänster vi ska utföra samt går igenom dina öppettider.
 3. Tänk på att samla ihop allt farligt avfall innan besöket.
 4. Vi besöker din klinik för miljöservice enligt överenskommelse.
 5. Vid besöket behöver vi tillgång till sugrummet (om kliniken har ett centralt sugsystem, där amalgamavskiljare ska bytas av Sweden Recycling) och sterilen (om kliniken har en amalgamavskiljare under vasken som ska bytas av Sweden Recycling). Vårt besök påverkar inte patientverksamheten. Om du har beställt vattenprov från uniten, behöver våra servicetekniker tillträde till behandlingsrummet mellan patienterna. Vi tar också med oss ditt farliga avfall och lämnar nya behållare enligt dina önskemål. 
 6. Innan vi lämnar kliniken går våra servicetekniker igenom dokumentationen med dig. 
 7. Du signerar alla dokument digitalt.
 8. Efter besöket mejlar vi ut en kopia på transportdokumentet. Den ska sparas i 3 år.
 9. Vi (eller kliniken) rapporterar in klinikens farliga avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.
 10. Om vi har tagit bakterieprover får du analysrapporten efter cirka 2 veckor.
 11. Resultatet för eventuella kvicksilverprover mejlas ut till kliniken efter cirka 4-6 veckor.
  Vi sparar all information om miljöservicebesöket hos oss i 7 år. Kontakta oss om du behöver en avfallsrapport, så skickar vi ut den till dig.

Har du fler frågor eller funderingar? 

Kontakta vår kundtjänst, så hjälper vi dig! 

Använd vårt kontaktformulär och berätta om ditt ärende eller ring vår växel på 
 08-410 885 25.

I samband med ditt årliga besök tar vi hand om

Smittförande avfall, t.ex. kanyler och skalpeller

Amalgamkontaminerade silar och partikelfällor

Amalgambehållare från t.ex. Dürr, Metasys, Sirona

Extraherade tänder med amalgamfyllningar

Ohärdad komposit

Småkemikalier

Förbrukad röntgenfilm

Förbrukad fixerings- och framkallningsvätska