En stor tjänst för miljön

Kvicksilversanering - vi spolar kvicksilverkontaminerade avloppsledningar

Alla tandvårdskliniker som har varit i bruk någon gång efter 1969 har ett efterbehandlingsansvar. I praktiken innebär det att klinikens avloppsrör måste saneras innan kliniken får överlåtas, byggas om eller läggas ner. Sweden Recycling har tillstånd och behörighet att utföra saneringar, transportera farligt avfall och omhänderta nedmonterad utrustning och saneringsavfall. 

När vi utför en sanering, spolas kvicksilverförorenade avloppsrör, vattenlås och golvbrunnar. Vi tillämpar en speciell och effektiv spolningsteknik som skapar minimalt med avfallsvatten. 

Efter saneringen tar vi hand om allt saneringsvatten för efterbehandling. Rör som har sanerats märks med etiketter som informerar om att röret har sanerats, saneringsdatum, vem som har utfört saneringen, samt kontaktuppgifter till Sweden Recycling. Saneringsarbetet dokumenteras noggrant.

Vi erbjuder:

 • Rådgivning enligt miljöbalken 10 kap
 • Råd och tips inför saneringen
 • Utförande av saneringen
 • Dokumentation
 • Saneringsrapport till miljöförvaltningen


När behöver jag sanera min klinik?

 • Vid nedläggning
 • Vid överlåtelse
 • Om det finns driftstörningar eller stopp i avloppet
 • Vid installation av nya unitar och sugsystem med höga vattenflöden
 • Om det finns höga värden av kvicksilver trots desinfektionsrutin
 • Om du har ett vått sugsystem med bufferttank så behöver den rengöras med 3-5 års intervall

Att sanera är alltid tandläkarens ansvar

Sanering vid nedläggning av klinik

Enligt Miljöbalken ska avveckling eller flyttning av tandläkarpraktik anmälas till miljömyndigheten. Det finns också ett fullständigt saneringsansvar. Om inte anmälan till miljömyndighet sker och om ingen sanering av tandläkarpraktiken genomförs vilar ansvaret kvar hos tandläkaren utan preskriptionstid. Detta innebär att miljöförvaltningen kan utfärda ett föreläggande om att kliniken ska saneras långt efter att verksamheten har lagts ner. Vi rekommenderar därför alltid att kontakta din kommuns miljöförvaltning inför nedläggning av tandvårdsverksamhet. Om lokalen inte ska användas som tandläkarklinik något mer kan det vara aktuellt med en demontering av de kvicksilverkontaminerade rören, istället för att spola dessa.

Sanering vid överlåtelse av klinik

Vid en överlåtelse av kliniken finns det inget formellt saneringsansvar. Miljöbalken föreskriver dock att den som överlåter har ett solidariskt ansvar tillsammans med köparen för framtida sanering (10 kap 6 §). Tänk på att kostnaden för sanering är avdragsgill i rörelsen och kan därför vara ekonomiskt fördelaktig att ta med en gång i stället för som privatperson om några år.

Sanering vid driftstörning / stopp i avloppet

Det är mycket viktigt att sanera klinikens rörsystem med jämna mellanrum om det finns ett vått (centralt) sugsystem, eftersom amalgamsedimentet bildar avlagringar i klinikens rörsystem. Sweden Recycling rekommenderar att utföra en sanering vart tionde år. Var noga med rörrensning fram till sugsystemet och spillavloppsledningar. Det är verksamhetens ägare som har det juridiska ansvaret för att anlita företag som har kunskap att arbeta med sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör.
 

Relining eller byte av klinikens avloppsrör?

Ibland får vi frågan om vi kan sanera kvicksilverkontaminerade avloppsrör inför en relining. Vi rekommenderar inte att utföra relining i rör som är förorenade med amalgam, då det finns en risk att linern släpper efter ett tag. I dessa fall kan det vara bättre att byta ut rören helt. De gamla rören ska omhändertas som farligt avfall. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om detta!

Kontakta oss 

Så här ser vår saneringsprocess ut:

 1. Ladda ner vårt saneringsunderlag, fyll i det och spara det under ett nytt namn. Mejla underlaget till oss tillsammans med en rörritning.
 2. Anmäl saneringen till kommunens miljöförvaltning. Det är alltid verksamhetsutövaren som måste anmäla saneringen till kommunen. Du kan använda det underlaget som du skickade till oss för att anmäla saneringen till kommunen (vissa kommuner kräver egna underlag, kontakta gärna kommunen först för att höra vad som gäller).
 3. Du får en offert.
 4. Du godkänner offerten.
 5. Miljöförvaltningen fattar ett beslut och ger tillstånd till saneringen (detta kan dröja upp till 6 veckor, ibland mycket längre).
 6. Tillstånd för saneringen skickas till Sweden Recycling. Om kommunens beslut ställer andra krav på saneringen utöver det som har offererats tidigare, kommer vi att ställa ut en ny offert för godkännande.
 7. Vi kommer överens om en tid för saneringen.
 8. Vi utför saneringen.
 9. Verksamhetsutövaren och miljöförvaltningen får saneringsrapporten.
 10. Miljöförvaltningen godkänner saneringen.

Kontakta oss för mer information och priser

Om du behöver sanera din tandläkarklinik eller vill ha råd inför en kvicksilversanering, mejla oss gärna, så hjälper vi dig.

  info@swedenrecycling.se

Att tänka på inför saneringen

 • För att kunna utföra saneringen behöver vi tillgång till el och vatten.
 • Verksamheten måste vara stängd under saneringen.
 • Vi måste få tillträde till lokalerna.
 • Vi behöver åtkomst till spolpunkten.