Vi är en del av något större

Tydliga policys för att
upprätthålla en hög standard

I nästan 15 år har Sweden Recycling ingått i Rentokil-Initial koncernen. För oss innebär detta att vi har kollegor runt hela världen som vi kan skapa värde med. Vi hjälper varandra, mellan de olika bolagen. Vi stöttar varandra, i frågor om rutiner och processer. Vi tillhör samma familj.

Att vara en del av en större organisation innebär också att vi har ett omfattande ansvar, mot våra medarbetare, våra kunder och leverantörer. Vi ställer höga krav, både mot oss själva och våra samarbetspartners. Allt för att kunna leverera den bästa möjliga servicen till våra kunder.