Våra krav - din trygghet

En samarbetspartner som
du kan lita på

Sweden Recycling är idag en stolt samarbetspartner för majoriteten av Sveriges tandläkare. Att följa lagar och regler och uppfylla de kraven som förväntas av oss är en självklarhet. För att kunna transportera farligt avfall från miljöservice och saneringar har vi tillstånd från Länsstyrelsen. Självklart har vi även tillstånd att förvara farligt avfall på våra lager i Spånga och Växjö.

Hela vår verksamhet följer ett strikt regelverk. Därför jobbar vi med såväl miljöledning som kvalitetsledning och är certifierade enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.