För klimatet, för miljön, för vår unika natur.

Mot nollutsläpp av kvicksilver

Sweden Recycling grundades med miljön i åtanke. I 40 år har vi utvecklat tjänster och produkter för att minska tandläkarnas miljöpåverkan. Våra amalgamavskiljare filtrerar bort 98,52 procent av all kvicksilver i avloppsvattnet. För att uppnå 99,1 procent avskiljningsgrad har vi tagit fram vår PureMotion 3-1-2-uppgradering. I mer än 20 år har vi sanerat kvicksilverkontaminerade avloppsrör runtom i Sverige, för att minska kvicksilverutsläppet från tandvården ännu mer. Vi erbjuder kvicksilverprovtagning från avloppsvattnet för att säkerställa att amalgamavskiljarna fungerar som de ska. Vi siktar mot nollutsläpp och strävar kontinuerligt efter att hitta nya lösningar för att fånga upp de sista amalgampartiklarna i vattnet.

Hållbarhet står högst upp på vår agenda

Vårt miljötänk tar inte stopp vid kvicksilvret. För att kunna erbjuda våra kunder en hållbar lösning för förvaring och transport av sitt riskavfall har vi tagit in WoodSafe behållarna. De tillverkas av biokomposit och returplast och minskar koldioxidutsläppet med 66 procent, jämfört med konventionella plastbehållare. Vårt mål är att kunna erbjuda miljövänliga behållare även för alla andra sorter av farligt avfall. Genom att ta fram tydliga sorteringsinstruktioner till klinikerna bidrar vi till en korrekt sortering av det farliga avfallet, för att minska deras miljöpåverkan.

Vårt bidrag till att bevara vår planet

Även internt har vi ett tydligt mål. Att minska vårt koldioxidutsläpp till 0 fram till år 2040. Hur kommer vi dit? Genom att spara el på vårt kontor och vårt lager, till exempel. Att tanka miljövänlig diesel med våra fordon. Att undersöka alternativ att använda oss helt av eldrivna bilar framöver. 

Att optimera våra körrutter, för att minska sträckorna vi kör. Att digitalisera våra underlag mot kunderna och erbjuda e-faktura, för att kunna jobba helt papperslöst. Att samarbeta med de andra bolagen i vår koncern för att göra smartare inköp. Listan med åtaganden är lång, men vi gör det som krävs för att bevara planeten.