Stark och effektiv

Recyclean -
desinfektion för sugsystem och unitvatten

Krav på hygienen inom tandvården är mycket hög, dels för att minska hälsorisker, dels för att säkerställa att utrustningen fungerar som den ska. Tydliga desinfektionsrutiner och ett effektivt desinfektionsmedel hjälper dig att uppfylla dessa krav. Inom produktlinjen Recyclean finns allt du behöver för att sköta desinfektionen på din tandläkarklinik. Våra Recyclean-produkter erbjuder lösningar för olika användningsområden - från desinfektion av sugsystem och amalgamavskiljare till borttagning av biofilm och bakterier från unitvatten.

Recyclean R - för rengöring av sugsystem och diskbänksavskiljare

Detta desinfektionsmedel används för daglig desinfektion av dentala sugsystem och diskbänksavskiljare. Recyclean R verkar högeffektivt mot bakterier, mycobakterier samt jäst- och mögelsvampar. Vi rekommenderar Recyclean R speciellt när sugsystemet belastas frekvent med mycket organiskt material. Recyclean R är lämplig för stora sugsystem med långa ledningar och stora vattenflöden. Genom daglig användning av Recyclean R ökar du både sugsystemets driftsäkerhet och säkerställer amalgamavskiljarens funktion. Doseringspumpen underlättar hanteringen och säkerställer att medlet inte överdoseras. Recyclean R levereras i en kartong med två stycken 2,5 liters förpackningar. Pumpen finns att beställa som tillval.
 

Fakta om Recyclean R

  • Recyclean R® har en bakteriedödande effekt på 99,9 %.
  • Recyclean R® kräver en lägre koncentration än andra testade desinfektionsmedel för att uppnå 99,9 % effekt. Den lägre koncentrationen bidrar till en lägre miljöpåverkan.
  • Vid angiven dosering räcker 1 liter Recyclean R® från 2,5 upp till 50 gånger så mycket desinfektion som de andra testade medlen.
  • Recyclean R® har en enastående koncentration vilket sparar 60 %, så att mindre verkande medel behövs.
  • Recyclean R® är svensktillverkad. 

Så här använder du Recyclean R

På sugsystem

Blanda en brukslösning av 0,5 dl RECYCLEAN R med 2 liter vatten. Sug upp ca 1 liter brukslösning genom sugslangarna och häll resterande 1 liter i fontänen. Avsluta med att tillföra ytterligare 2 liter rent vatten, 1 liter genom sugslangarna och 1 liter i fontänen.

På diskbänksavskiljare

För daglig desinfektion av diskbänksavskiljare, blanda 0,25 dl RECYCLEAN R med 1 liter vatten. Häll blandningen i diskbänksavskiljaren och skölj efter med 2 liter rent vatten

Viktigt att veta

Vi rekommenderar daglig desinfektion. Vissa unitar och amalgamavskiljare kan innehålla aluminiumdelar som påverkas av RECYCLEAN R. Lagras svalt och mörkt. 

Får ej blandas med syra. Hållbarhet 1 år från datum på dunkens nedre kant.

Recyclean B Engångsrengöring -
tar bort biofilm och bakterier

Recyclean B Engångsrengöring rekommenderas vid höga halter bakterier och betydande mängd biofilm i vattensystemet. Det är lämplig för en grovrengöring av unitens slangar.

OBS! Recyclean B Engångsrengöring får endast användas av din dentaltekniker. Vissa äldre unitar kan innehålla aluminiumdelar som kan skadas av detta medel.

Vill du veta mer om Recyclean?

Då är det bara att kontakta oss, så återkommer vi till dig. Vi skickar också gärna ut prov- och testresultat till dig.

Kontakta oss


Vill du beställa Recyclean?
Vänligen kontakta din återförsäljare för att beställa Recyclean. Vi är tillverkare.