För en enklare vardag på kliniken

Våra smarta paketlösningar för
farligt avfall från tandvården

En sak mindre att tänka på - En gång per år hämtar Sweden Recycling ditt farliga avfall och byter dina amalgamavskiljare av typ SRAB 99D enligt din paketlösning. 

Vi ser till att du får allt du behöver, så du kan fokusera på dina patienter istället. Nu är det lätt att göra rätt.

Miljöservicepaket från Sweden Recycling:

 • Smidig lösning för ditt farliga avfall
 • Godkända behållare för korrekt förvaring på kliniken
 • En leverantör för allt
 • Spara tid och pengar
 • Vi byter din SRAB 99D amalgamavskiljare
 • Inklusive all dokumentation och rapportering till Naturvårdsverkets avfallsregister

Vi omhändertar:

Smittförande avfall, t.ex. kanyler och skalpeller

Amalgamkontaminerade silar och partikelfällor

Amalgambehållare från t.ex. Dürr, Metasys, Sirona

Extraherade tänder med amalgamfyllningar

Ohärdad komposit

Småkemikalier

Förbrukad röntgenfilm

Förbrukad fixerings- och framkallningsvätska

Paket S

1-2 unitar

 • 2 st. Woodsafe miljövänliga behållare för smittförande avfall, 6 liter
 • 1 st. UN-godkänd behållare för amalgamslam, 1,3 liter
 • 1 st. UN-godkänd behållare för komposit, 1,3 liter
 • 1 st. UN-godkänd behållare för extraherade tänder med amalgamfyllningar, 0,5 liter
  Byte av upp till 2 st. SRAB amalgamavskiljare
 • Omhändertagande av övriga amalgamavskiljare, oavsett mängd
 • Rapportering till Naturvårdsverkets avfallsregister
 • Framkörning
   

2 990 kr exkl. Moms*

Paket M

3-5 unitar

 • 4 st. Woodsafe miljövänliga behållare för smittförande avfall, 6 liter
 • 1 st. UN-godkänd behållare för amalgamslam, 6 liter
 • 2 st. UN-godkända behållare för komposit, 1,3 liter
 • 1 st. UN-godkänd behållare för extraherade tänder med amalgamfyllningar, 0,5 liter
 • Byte av upp till 5 st. SRAB amalgamavskiljare
 • Omhändertagande av övriga amalgamavskiljare, oavsett mängd
 • Rapportering till Naturvårdsverkets avfallsregister
 • Framkörning

5 750 kr exkl. Moms*

Paket L

fler än 5 unitar

 • 6 st. Woodsafe miljövänliga behållare för smittförande avfall, 6 liter
 • 1 st. UN-godkänd behållare för amalgamslam, 10 liter
 • 2 st. UN-godkända behållare för komposit, 6 liter
 • 1 st. UN-godkänd behållare för extraherade tänder med amalgamfyllningar, 0,5 liter
 • Byte av upp till 8 st. SRAB amalgamavskiljare
 • Omhändertagande av övriga amalgamavskiljare, oavsett mängd
 • Rapportering till Naturvårdsverkets avfallsregister
 • Framkörning

10 800 kr exkl. Moms*

Med oss har du koll på läget

En gång per år bokar vi in ett besök på din klinik för att hämta ditt farliga avfall, byta amalgamavskiljare av typ SRAB 99D och leverera nya avfallsbehållare. Sweden Recycling är experter på miljöfrågor och avfallshantering inom tandvården. Som tandläkare är du expert på att hjälpa dina patienter. Därför ser vi till att du kan fortsätta med det du är bäst på, så löser vi resten.

Vi hjälper dig att uppfylla kraven

Våra paketlösningar är anpassade för att täcka de grundläggande miljökraven mot din klinik. Du kan alltid lägga till andra tjänster, som t.ex. vattenprover på unitar eller kvicksilverprover från avloppsvatten.
 

Lita på experterna

Sweden Recycling har mer än 40 års erfarenhet av omhändertagande av amalgam och annat farligt avfall i Sverige. Som certifierad specialist har vi förstås full kontroll genom hela processen. Vi vet exakt hur ditt avfall hanteras från det att det lämnar er klinik till det att slutomhändertagande eller eventuell återvinning är avslutad.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta oss idag för att få din personliga offert! 

Kontakt