Att skydda miljön är vår hjärtefråga

Sweden Recycling skapar hållbar utveckling genom att ta fram produkter och tjänster som är certifierade enligt internationell och svensk lagstiftning.
 

Amalgamavskiljare SRAB 99D 

Din samarbetspartner för farligt avfall från tandvården

Har du som tandläkare koll på att du bedriver en miljöfarlig verksamhet, och vad det innebär? Har du läst i Miljöbalken eller Avfallsförordningen och känt dig vilse? Då är du inte ensam. 

Det är inte alltid lätt att veta vad som gäller när det kommer till farligt avfall och olika krav från myndigheter.

Vi hjälper dig genom att erbjuda skräddarsydda lösningar för just din klinik, så att du kan bedriva din verksamhet på ett korrekt och miljövänligt sätt. Vilka frågor du än har gällande avfallshantering, provtagning, desinfektion, dentala sugsystem eller kvicksilversaneringar av avloppsrör, så finns vi alltid vid din sida.

Vårt gemensamma ansvar

Sweden Recycling har mer än 40 års erfarenhet av miljöfrågor och avfallshantering inom tandvården. Vårt främsta mål är att bidra till att kvicksilverutsläppen från tandvården i Sverige minskar. Samtidigt vill vi sprida kunskap om och förståelse för de olika lagar och regler som gäller för tandläkare.

LÄS MER

SRAB ISO 9001 och 14001 Certifikat

Visa

SRAB Transporttillstånd för farligt avfall

Visa

ISO 111 43 Certifikat SRAB 99D amalgamavskiljare

Visa

Miljöpolicy SRAB

Visa

Flyer PureMotion kampanj 2024

Visa

Folder Saneringar

Visa

Flyer Recyclean R

Visa