Vattenprovtagningar

Vattenprover - vi hjälper dig att uppfylla dina krav

Sweden Recycling erbjuder både vattenprover för mikrobiologisk analys av unitvatten och kvicksilverprov från avloppsvattnet efter amalgamavskiljare. I samband med miljöservice eller saneringsbesök kan vi ta hand om provtagningen och transport av vattenprover. Det går också att ta vattenproverna själv, däremot får kvicksilverprover bara tas av våra utbildade servicetekniker.

Mikrobiologisk analys av unitvatten

Visste du att en klinik är skyldig att ha dricksvattenstandard i uniten? Det är inte alltid det lättaste. Bakterietillväxten i en unit kan i vissa fall vara extremt kraftig. Vid onaturligt hög halt bakterier ska biofilm avlägsnas i unitens slangar. 

Enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska alla kliniker låta analysera unitvattnet en gång per år. En mikrobiologisk analys ger en bild av klinikens hygieniska och/eller hälsomässiga status med ledning av provets innehåll av mikroorganismer. Vi erbjuder analys av den totala halten snabbväxande och långsamväxande mikroorganismer i vattnet genom ett akkrediterat labb - för din trygghets skull. 

Vattenprovet tas vanligtvis från trefunktionssprutan. Därefter transporteras proverna kylda till vår samarbetspartner för analys. Sweden Recycling kan i samband med miljöservice eller saneringsbesök sköta provtagning och transport av vattenprover. Om du själva vill ta proverna kan vi skicka sterila provtagningsflaskor som du fyller och sedan skickar till oss. Kontakta oss om du vill beställa provtagningsflaskor. Cirka två veckor efter provtagningen får du en analysrapport skickat till din klinik.

Kvicksilveranalys på avloppsvatten

Vi erbjuder inte bara mikrobiologisk analys utan vi kan även hjälpa dig med att övervaka dina kvicksilverutsläpp i avloppsvattnet enligt miljöbalkens krav. Vi tar prov och analyserar avloppsvattnet från din klinik. Avloppsslangen kan innehålla föroreningar som kan lossna när slangen rörs, därför skall vattnet rinna en liten stund innan provet tas. Provtagning från sugsystemet kan vålla både driftstörningar och kvicksilverutsläpp om det görs på ett felaktigt sätt, så det måste ske av utbildad personal. Alla provtagningar utförs då av våra utbildade servicetekniker, så att de inte görs på ett felaktig sätt. Avloppsvattnet skickas sedan till medentex i Tyskland för analys. Efter vi har fått in analyssvaret skickar vi ut ditt resultat.

Hur står det till med din reningsutrustning?

Enligt miljöbalken ska alla tandvårdskliniker kunna visa att deras reningsutrustning fungerar som den ska. Med en funktionskontroll som enklast utförs i samband med vår miljöservice kan du säkerställa det. Vi hjälper dig att bedriva din verksamhet på ett lagligt och hållbart sätt.

Mer information om tolkning av provsvar och lämplig åtgärd vid höga värden finns i Tolkningsguiderna.