PureMotion® 3-1-2 Uppgradering

Utökad sedimentation för ännu effektivare miljöskydd

PureMotion® 3-1-2 systemet är ett avskiljningssystem baserat på sedimentationsprincipen och är särskilt lämpat för användning på medelstora och stora tandläkarmottagningar eller kliniker.

Genom att införa ytterligare sedimentationsenheter ökas separationsgraden till över 99%!

Funktionalitet hos PureMotion® 3-1-2:

 

Tre SRAB 99D renar det kvicksilverförorenade vattnet. Resultatet är en inledande avskiljningsgrad på 98,882 %.

Sedimenteringstanken med trefackssystem lugnar ned vattenflödet i det förfiltrerade avloppsvattnet och sedimenterar små partiklar väl.

Slutligen passerar vattnet genom två amalsedavskiljare med en avskiljningsgrad på 99,1 %.

Tre SRAB 99D med flödesanpassningSedimentationstank med två amalsed-avskiljare

Rörmaterial: PVC med tryckklass PN16. Vattenflöde optimerat för att följa PureMotions tömnigscykel. Ett tömningscykel-intervall på 30 sekunder är inställt från fabrik.

PureMotion® 3-1-2 enkel, säker, kostnadseffektiv.

 • Avskiljare certifierade enligt ISO 11143
 • Avskiljningsgrad minst 99,1 %
 • Sedimentationsbaserad deponeringsprocess utan känslig elektronik
 • Minimalt underhåll
 • Hög driftsäkerhet
 • Inbyggd Overflow funktion
 • Lämplig för alla klinikstorlekar
 • Tillverkad i Tyskland
 • Enkel eftermontering på befintliga PureMotion® system eller monterad på nya system i fabrik
 • CE-märkt
 • Service och avfallshantering utförs av Sweden Recycling AB
Tekniska specifikationer
Säkring5,6 [ A ]
Flödeskapacitet (at -160 mbar) 3000 [ l/min ]
Maximalt undertryck -160 [ mbar ]
Maximalt antal samtidiga anslutna Units 8
Höjd > 300 [ mm ]
Bredd 640 [ mm ]
Djup 805 [ mm ]
Vikt 32,5 [ kg ]
Avskiljningsgrad 99,1 [ % ]
Driftstemperatur +10 till +40 [ °C ]
Maximalt luftfuktighet 70 [ % ]
PureMotion® 3-1-2 installerad med en PureMotion M8
PureMotion® 3-1-2 installerad med en PureMotion M8

 

 


PureMotion® 3-1-2 systemet kan installeras som en uppgradering till befintliga PureMotion® M8 system eller köpas till nya system. PureMotion® 3-1-2-systemet beställs av din Dentala återförsäljare.