PureMotion® S1

Säkerställ felfri provtagning!

För exaktare och tillförlitliga resultat rörande kvicksilverhalten i ert spillvatten.
Sweden Recycling har utvecklat ett system för att undvika felaktiga resultat på grund av felaktig provtagning. Med hjälp av PureMotion® S1 tas vattenprover automatiskt, regelbundet och frekvent i röret, nedströms från amalgamseparatorn!

För att intyga att ert spillvatten inte innehåller höga kvicksilverhalter måste provtagningen utföras regelbundet. Med PureMotion® S1 installeras ren provtagning som grund för oförfalskad provtagning av spillvatten. Detta ger ett perfekt resultat och säkerhet rörande kvicksilverhalterna i ert spillvatten.

Fördelarna med PureMotion® S1

  • Felfri provtagning i enlighet med DIN SS-EN 16479
  • Utveckling via Sweden Recycling
  • Rekommendation av veckoanalys vart tredje år
  • Kvalitetsstyrning genom spillvattenövervaknning
  • Assistans och rådgivning om värdena överskrids
  • För kliniker med höga uppmätta värden
  • Vattenanalys utförd av vårt ackrediterade laboratorium

Spillvattenövervakning

Kort beskrivning av processen: Systemet bidrar till att hålla igång er verksamhet och förebygger lagöverträdelser. Med speciellt utvecklad provtagning tar PureMotion® S1 automatiskt spillvattenprover varje morgon och kväll. Genom flera spillvattenprover får ni en exaktare och bra analys, och därmed bättre konfidensgrad för er verksamhet rörande en säker spillvattenkvalitet.

Vår PureMotion® S1 ger er ett rent sätt att utföra provtagning. Den säkra provtagningen har utvecklats av Sweden Recycling. Genom ren provtagning får ni en bra översikt över den faktiska amalgamhalten i ert spillvatten.