Sweden Recycling erbjuder Dental Miljöservice

Vår miljöservice - anpassade tjänster för varje tandvårdsklinik

Varje tandläkarpraktik har ett unikt miljöbehov. Därför kan du välja vad som ska ingå i just din miljöservice: Vi erbjuder provtagningar för bakterieanalyser på unitvattnet samt kvicksilveranalyser på avloppsvatten, utbyte av avskiljare, besiktning och funktionskontroll eller rengöring av sekretkärl, utjämningskärl, vattenlås och golvbrunnar. Naturligtvis kan du också välja en kombination av dessa tjänster.

Hämtning av farligt avfall och den obligatoriska rapporteringen ingår. För att du ska kunna sortera ditt avfall enligt miljöbalken, erbjuder vi hinkar för stick och skär, amalgamavfall och annat farligt avfall i olika storlekar. Kontakta gärna vår kundsupport om du vill veta mer om vår miljöservice eller fråga våra servicetekniker.

Vi erbjuder:

 • Mer än 30 års erfarenhet inom branschen
 • Individuella helhetslösningar för tandvårdskliniker
 • Miljöcertifierad och kvalitetscertifierad verksamhet
 • Pålitligt omhändertagande av farligt avfall

I samband med miljöservicen tar vi hand om:

Dessa typer av avfall hämtar Sweden Recycling vid miljöservice

Vår dentala miljöservice från start till mål

 1. Du får en avisering via post om vårt kommande miljöservicebesök enligt körlistan med information och priser.
 2. Vi kommer överens om vilka tjänster vi ska utföra när vi är på plats samt går igenom dina öppettider.
 3. Tänk på att samla ihop allt farligt avfall innan besöket.
 4. Vi besöker din klinik för miljöservice enligt överenskommelse.
 5. Vid besöket behöver vi tillgång till sugrummet. Vårt besök påverkar inte patientverksamheten. Om du har beställt vattenprov från uniten, behöver våra servicetekniker tillträde till behandlingsrummet mellan patienterna. Vi tar också med oss ditt farliga avfall och lämnar nya behållare enligt dina önskemål. 
 6. Innan vi lämnar kliniken går våra servicetekniker igenom dokumentationen med dig.
 7. Du signerar alla dokument.
 8. Du får en kopia av miljöserviceprotokollet direkt. På det står det vilka tjänster vi har utfört.
 9. Om vi har tagit bakterieprov får du analysrapporten efter ca. 2 veckor.
 10. 2-3 veckor efter besöket får du en kopia av transportdokumentet med information om hur mycket avfall du har lämnat ifrån dig. 
 11. Resultatet för eventuella kvicksilverprov skickas ut till dig efter ca. en månad.
 12. Om vi har utfört en besiktning av sugsystemet får du efter ca. en månad ett funktionsprotokoll.
 13. Vi sparar all information om miljöservicebesöket. Kontakta oss om du behöver en avfallsrapport, så skickar vi ut den till dig.
Sweden Recycling kundsupport

Att leverera bra service är viktigt för oss

Vår kundtjänst svarar på dina frågor, tar emot beställningar och ringar dig när det är dags för din miljöservice. Använd vårt kontaktformulär och berätta om ditt ärende eller ring 08-410 885 25.