csm_Recyclean_header_811x372px_c684b15fca.jpg

Desinfektion skyddar mot hälsorisker och bidrar till ett driftsäkert sugsystem. Inom produktlinjen Recyclean finns allt du behöver för att sköta desinfektionen på din tandläkarklinik.

Recyclean - effektiv desinfektion för sugsystem och unitvatten

Krav på hygienen inom tandvården är mycket hög, dels för att minska hälsorisker, dels för att säkerställa att utrustningen fungerar som den ska. Tydliga desinfektionsrutiner och ett effektivt desinfektionsmedel hjälper dig att uppfylla dessa krav. Våra Recyclean-produkter erbjuder lösningar för olika användningsområden - från desinfektion av sugsystem och amalgamavskiljare till borttagning av biofilm och bakterier från unitvatten.

csm_Recyclean_R_m_pump_562x565_px4_d295f272c1.jpg

Recyclean R - för rengöring av sugsystem och diskbänksavskiljare

Detta desinfektionsmedel används för daglig desinfektion av dentala sugsystem och diskbänksavskiljare. Recyclean R verkar högeffektivt mot bakterier, mycobakterier samt jäst- och mögelsvampar. Vi rekommenderar Recyclean R speciellt när sugsystemet belastas frekvent med mycket organiskt material. Det är lämplig för stora sugsystem med långa ledningar och stora vattenflöden. Genom daglig användning av Recyclean R ökar du både sugsystemets driftsäkerhet och amalgamavskiljarens funktion. Levereras i en kartong med två 2,5 liters förpackningar, pump som tillval.

Så här använder du Recyclean R

På sugsystem

Blanda en brukslösning av 0,5 dl RECYCLEAN R med 2 liter vatten. Använd bifogat dl matt för uppmätning. Sug upp ca 1 liter brukslösning genom sugslangarna och häll resterande 1 liter i fontänen. Avsluta med att tillföra ytterligare 2 liter rent vatten, 1 liter genom sugslangarna och 1 liter i fontänen.

På diskbänksavskiljare

För daglig desinfektion av diskbänksavskiljare, blanda 0,25 dl RECYCLEAN R med 1 liter vatten. Häll brukslösningen i diskbänksavskiljaren och skölj efter med 2 liter rent vatten.

Viktigt att veta

Vi rekommenderar daglig desinfektion. Vissa unitar och amalgamavskiljare kan innehålla aluminiumdelar som påverkas av RECYCLEAN R. Lagras svalt och mörkt. Får ej blandas med syra. Hållbarhet 1 år från datum på dunkens nedre kant.

Recyclean B brukslösning - för regelbunden rengöring av vattensystem i dentala unitar

Recyclean B Brukslösning - för desinfektion av dentala unitar

Socialstyrelsen rekommenderar att unitens vattenkvalitet kontrolleras en gång per år. Om denna kontroll visar att vattnet inte uppfyller kraven för tjänligt dricksvatten rekommenderar vi regelbunden desinfektion och rengöring med RECYCLEAN B BRUKSLÖSNING. RECYCLEAN B BRUKSLÖSNING är ett desinfektions- och rengöringsmedel för regelbunden rengöring av vattensystem i dentala unitar. Det förebygger effektivt tillväxt av biofilm och bakterier vid användning en gång per vecka. 

Så här använder du Recyclean B Brukslösning

  • Uniten måste vara utrustad med ett system för rengöring av vattensystemet eller har ett separat vattensystem som kan användas för säker dosering
  • Rengöring och desinficering skall utföras en gång per vecka
  • Fyll unitens vattensystem och slangarna till trevägssprutan, borrarna samt eventuell övrig utrustning med RECYCLEAN B BRUKSLÖSNING och låt verka ca 5 minuter
  • Efterskölj rikligt med rent vatten tills den blå färgen ej längre är synlig
Recyclean B Engångsrengöring - tar bort biofilm och bakterier

Recyclean B Engångsrengöring - tar bort biofilm och bakterier

Recyclean B Engångsrengöring rekommenderas vid höga halter bakterier och betydande mängd biofilm i vattensystemet. Det är lämplig för en grovrengöring av unitens slangar innan du börjar använda Recyclean B Brukslösning.

OBS! Recyclean B Engångsrengöring får bara användas av din dentaltekniker. Vissa äldre unitar kan innehålla aluminiumdelar som kan skadas av detta medel.

Vill du veta mer om Recyclean?

Då är det bara att kontakta oss, så återkommer vi till dig. Vi skickar också gärna ut prov- och testresultat till dig.

Vill du beställa Recyclean?

Vänligen kontakta din återförsäljare för att beställa Recyclean. Vi är bara tillverkare och säljer den inte.