Sweden Recycling erbjuder Dental Miljöservice

I tandvården utsätts du varje dag för hälsorisker. Våra behållare för farligt avfall bidrar till att minska dessa risker.

UN-godkända behållare för farligt avfall - för din trygghets skull

Som experter på hantering av farligt avfall från tandvården strävar vi efter en enklare vardag för våra kunder. Med denna målsättning har vi tagit fram en ny produktlinje av specialbehållare för farligt avfall från tandvården. Alla behållare är UN-godkända och uppfyller därmed miljöbalkens krav på lagring och transport av avfallet. De är avsedda för allt farligat avfall från tandvården såsom amalgamhaltigt avfall, ohärdad komposit eller småkemikalier. Med våra UN-godkända behållare för sortering av farligt avfall får din klinik en tryggare vardag genom att följa lagstiftningen för miljö och hälsa. Sweden Recycling kommer f o m 2019/02/01 inte längre att tillhandahålla miljöhinkar som inte är UN-godkända.

Fördelar med våra behållare

  • UN-godkända specialbehållare för säker lagring och transport av farligt avfall från tandvården
  • Uppfyller krav från miljöbalken och MSBFS
  • Finns i olika storlekar
Beställ behållare till din klinik

Ladda ned PDF:en på slutet av sidan, fyll i beställningsformuläret på baksidan och skicka den till info@swedenrecycling.se eller ring oss på 08-41088525!

csm_Amalgamslam_2d378acb83.jpg

Behållare för amalgamavfall

Våra UN-godkända specialbehållare för amalgamavfall är avsedda för amalgamslam från silar, partikelfällor mm. Den stora behållaren kan användas för lagring av amalgamslam från avskiljare, utjämningskärl mm. Behållarna finns i tre storlekar: 1,3 liter, 6 liter och 10 liter.

csm_Tander_3b1c6651c4.jpg

Behållare för extraherade tänder med amalgamfyllningar

Vår UN-godkänd behållare för extraherade tänder med amalgamfyllningar har en storlek på 0,5 liter och passar därmed bra för lagringen av just den typen av farligt avfall. Den kan ställas i varje behandlingsrum för att underlätta hanteringen av avfallet. 

csm_Torrt_amalgamavfall_141ff8f96a.jpg

Behållare för torrt amalgamavfall

Vår UN-godkänd specialbehållare för torrt amalgamavfall har en storlek på 1,3 liter och går bra att använda till lagring av förorenat papper, tussar, handskar, dukar mm. Den kan även användas för lagring av tomma amalgamkapslar, skulle dessa finnas kvar på din klinik.

csm_Kvicksilver_06849edbe3.jpg

Behållare för metalliskt kvicksilver

Vår UN-godkända specialbehållare för metalliskt kvicksilver är utrustad med medentovap som minskar utsläppet av giftiga kvicksilverångor. Den finns i storleken 0,5 liter.

csm_Sugslangar_a259bd5c98.jpg

Behållare för kontaminerade sugslangar

Vi erbjuder kartonger med förstärkt plastpåse för säker lagring av kontaminerade sugslangar. Kartongerna är UN-godkända och rymmer 38 liter.

csm_Smakemikalier_95faac9858.jpg

Behållare för småkemikalier

Vi erbjuder UN-godkända behållare för säker lagring av småkemikalier. Behållare på 1,3 liter är avsedd för mindre kliniker medan kartongen på 38 liter passar kliniker med många rum.

csm_Komposit_a6d3c4ed05.jpg

Behållare för komposit

Vår behållare för ohärdad komposit är UN-godkänd och har en storlek på 1,3 liter. 

csm_Smittfo__rande_avfall_373a135222.jpg

Behållare för smittförande avfall

Vi erbjuder även godkända behållare med säkerhetslock för smittförande avfall som stick och skär. Innehållet klassas som smittförande avfall. Dessa behållare finns i 3 liter, 5 liter och 25 liter. Vi erbjuder även kanylbehållare.

Ska du köpa behållare?

Ring 08-41088525 eller mejla!