SRAB 99D - amalgamavskiljare baserad på sedimentering

SRAB 99D - amalgamavskiljare baserad på sedimentering

Ju enklare desto bättre - det gäller för många saker, även för teknisk utrustning. Vår amalgamavskiljare SRAB 99D är baserad på sedimentering. Avloppsvattnet från unitar, sugslangar och diskbänkar flödar först genom en försedimenteringszon där de större partiklarna fastnar. I nästa steg samlas amalgampartiklarna i en slamkammare. Till sist fångas de minsta vattenburna amalgampartiklarna upp i en finsedimenteringszon med lameller. Denna konstruktion behöver inga rörliga delar och är mycket pålitlig och driftsäker.

Amalgamavskiljare SRAB 99D

Fördelar med SRAB 99D avskiljaren

  • Baserad på sedimentering
  • Inga rörliga delar
  • Mycket pålitlig och driftsäker
  • Lämplig för vått sugsystem
  • Återvinningsbar
  • ISO 11143 certifierad
Återvinningsprocess av en SRAB 99D amalgamavskiljare

Så här fungerar avskiljarens återvinningskretslopp

Minst en gång om året, beroende på hur stor kliniken är, måste amalgamavskiljaren bytas ut. Detta kan ske i samband med miljöservice där en av våra servicetekniker byter ut avskiljaren i sugsystemet eller under diskbänken. I vissa fall skickar vi ut avskiljarna för utbyte. Efter att de har samlats in transporteras avskiljarna till medentex i Tyskland för återvinning.