Sweden Recycling erbjuder Dental Miljöservice

I tandvården utsätts du varje dag för hälsorisker. Våra behållare för farligt avfall bidrar till att minska dessa risker.

UN-godkända behållare för farligt avfall - för din trygghets skull

Som experter på hantering av farligt avfall från tandvården strävar vi efter en enklare vardag för våra kunder. Med denna målsättning har vi tagit fram en ny produktlinje av specialbehållare för farligt avfall från tandvården. Alla behållare är UN-godkända och uppfyller därmed miljöbalkens krav på lagring och transport av avfallet. De är avsedda för allt farligat avfall från tandvården såsom amalgamhaltigt avfall, ohärdad komposit eller småkemikalier. Med våra UN-godkända behållare för sortering av farligt avfall får din klinik en tryggare vardag genom att följa lagstiftningen för miljö och hälsa. 

Fördelar med våra behållare

  • UN-godkända specialbehållare för säker lagring och transport av farligt avfall från tandvården
  • Uppfyller krav från miljöbalken och MSBFS
  • Finns i olika storlekar
Beställ behållare till din klinik

Ladda ned beställningsformuläret, fyll i den och skicka den till info[at]swedenrecycling.se eller ring oss på 08-41088525!

Miljövänliga behållare för smittförande avfall

Våra nya miljövänliga behållare för smittförande avfall är tillverkad till 40% av träflis från Stora Enso i Gävle (biokompositmaterialet DuraSense™ med svag lukt av sågspån) samt returplast, endast svenska råvaror. Tillverkningen sker vid Mälarplast i Eskilstuna. Behållaren är godkänd för smittförande avfall, UN-godkänd samt CE-märkt. Den är testad av RISE och uppfyller kraven på transportsäkerhet. Enligt en LCA-analys ska behållaren generera 52 procent lägre koldioxidutsläpp än kärl i konventionell plast. Behållarna finns att köpa hos oss i storlekarna 2 liter, 3 liter och 6 liter.

Behållare för smittförande avfall

Vi erbjuder även godkända behållare med säkerhetslock för smittförande avfall som stick och skär. Innehållet klassas som smittförande avfall. Dessa behållare finns i 3 liter, 5 liter och 25 liter. Vi erbjuder även kanylbehållare.

Behållare för amalgamavfall

Våra UN-godkända specialbehållare för amalgamavfall är avsedda för amalgamslam från silar, partikelfällor mm. Den stora behållaren kan användas för lagring av amalgamslam från avskiljare, utjämningskärl mm. Behållarna finns i tre storlekar: 1,3 liter, 6 liter och 10 liter.

Behållare för extraherade tänder med amalgamfyllningar

Vår UN-godkänd behållare för extraherade tänder med amalgamfyllningar har en storlek på 0,5 liter och passar därmed bra för lagringen av just den typen av farligt avfall. Den kan ställas i varje behandlingsrum för att underlätta hanteringen av avfallet. 

Behållare för torrt amalgamavfall

Vår UN-godkänd specialbehållare för torrt amalgamavfall har en storlek på 1,3 liter och går bra att använda till lagring av förorenat papper, tussar, handskar, dukar mm. Den kan även användas för lagring av tomma amalgamkapslar, skulle dessa finnas kvar på din klinik.

Behållare för metalliskt kvicksilver

Vår UN-godkända specialbehållare för metalliskt kvicksilver är utrustad med medentovap som minskar utsläppet av giftiga kvicksilverångor. Den finns i storleken 0,5 liter.

Behållare för kontaminerade sugslangar

Vi erbjuder kartonger med förstärkt plastpåse för säker lagring av kontaminerade sugslangar. Kartongerna är UN-godkända och rymmer 38 liter.

Behållare för småkemikalier

Behållare för småkemikalier

Vi erbjuder UN-godkända behållare för säker lagring av småkemikalier. Behållarna på 1,3 liter och 6 liter är avsedd för mindre kliniker medan kartongen på 38 liter passar kliniker med många rum.

Behållare för komposit

Behållare för komposit

Våra behållare för ohärdad komposit är UN-godkänd och finns i storlek 1,3 liter, 6 liter och 38 liter.