Sweden Recycling erbjuder Dental Miljöservice

Vi kompromisser aldrig - när det gäller hantering av farligt avfall har säkerhet första prioritet.

Vår kunskap är din fördel

I över 35 år har vi på Sweden Recycling specialiserats i professionell lagring, transport och omhändertagande av farligt avfall från tandläkare. Men vi tar ett steg till - genom att stödja dig med vår kompetens under hela processen.

Viktigt att veta

Som tandläkare, tandsköterska eller tandhygienist kommer du i kontakt med farligt avfall varje dag. Var och en av dessa avfallstyper kräver professionell hantering för att undvika hälsorisker. Här skulle vi vilja ge dig några grundläggande säkerhetstipps för hanteringen av olika sorters avfall inom tandvården så att du känner dig lite tryggare i din vardag.

Amalgamavfall

  • Vid hantering av avfall som innehåller amalgam ska du alltid använda handskar, dessutom rekommenderas ytterligare skyddskläder
  • Amalgamhaltigt avfall ska lagras svalt, förvara aldrig behållare med amalgam nära värmekällor eller i direkt solljus eftersom det kan bildas toxiska kvicksilverångor
  • Amalgamavfall ska alltid förvaras i väl förslutna behållare

Stick och skär

  • Smittförande stickande och skärande som kanyler och skalpeller
  • Vid hantering av stick och skär ska du alltid använda handskar
  • Stick och skär ska förvaras endast i väl förslutet, godkänt emballage