3-års service PureMotion® M8

Regelbundet underhåll för att

  • säkerställa tillförlitlig och avbrottsfri drift
  • bevara sugsystemets värde och uppnå en lång livslängd
  • minimera kostnader pga. stillestånd

Rengöring av inner- och yttertank – Med tiden kan organiska ämnen samlas som kan leda till igensättningar och driftstopp.

Byte av packningar – För att garantera systemets funktion ska packningar bytas regelbundet. De blir porösa och bryts ned med tiden. Detta ökar risken för läckage och kan leda till höga kostnader på grund av driftstopp.

Kontroll av kopplingar och slangar – Samtliga kopplingar behöver kontrolleras regelbundet och bytas ut vid behov för att undvika läckage och minskad sugeffekt.

Byte av backventiler – Den höga belastningen av organiska rester leder till avlagringar i backventilerna som i värsta fall kan orsaka driftstopp.

PureMotion® M8 för 5–8 behandlingsrum

Fördelar med regelbundet underhåll

  • Lönsamhet: driftskostnaderna minskar vid regelbundet underhåll och korrekt inställning av systemet.
  • Minskad miljöpåverkan: genom regelbunden kontroll och optimal inställning av anläggningen minimeras utsläpp.
  • Lång livslängd: regelbundet underhåll bevarar sugsystemets värde under en lång tid.
  • Driftsäkerhet: avbrottsfri drift genom underhåll

*PureMotion® M8 för 5–8 behandlingsrum

Vill du veta mer om denna service eller få en prisuppgift?

Kontakta oss nedan

Jag har läst sekretessmeddelandet och godkänner det.*