Kvicksilversanering i tandläkarkliniker

Kvicksilversanering - vi spolar kvicksilverkontaminerade sug- och rörsystem

Vi har tillstånd och behörighet att utföra saneringar, transportera farligt avfall och omhänderta demonterad utrustning och saneringsavfall. När vi utför en sanering, spolas kvicksilverförorenade avloppsrör, vattenlås och golvbrunnar rena. Dessutom tar vi hand om allt saneringsvatten för efterbehandling. Rör som har sanerats märks med saneringsdatum och vem som utförde arbetet.

Klinikerna har saneringsansvar

Alla tandvårdskliniker som varit i bruk någon gång efter 1969 har ett efterbehandlingsansvar. I praktiken innebär det att klinikens rörsystem måste saneras innan den får överlåtas, byggas om eller läggas ner. Vi tillämpar en speciell och effektiv spolningsteknik som skapar minimalt med avfallsvatten. Saneringsarbetet dokumenteras noggrant.

Vi erbjuder:

 • Rådgivning enligt miljöbalken 10 kap
 • Råd och tips inför saneringen
 • Utförande av saneringen
 • Dokumentation
 • Saneringsrapport till miljöförvaltningen

När ska en sanering genomföras?

 • Vid nedläggning av klinik
 • Vid överlåtelse av klinik
 • Om du har ett vått system med bufferttank så behöver den rengöras med 3-5 års intervall
 • Om det finns driftstörningar eller stopp i avloppet
 • Vid installation av nya unitar och sugsystem med höga vattenflöden
 • Om det finns höga värden av kvicksilver trots desinfektionsrutin

Ditt ansvar

Avveckling av klinik

Enligt Miljöbalken ska avveckling eller flyttning av tandläkarpraktik anmälas till Miljömyndigheten. Det finns också ett fullständigt saneringsansvar. Om inte anmälan till miljömyndighet sker och om ingen sanering av tandläkarpraktiken genomförs vilar ansvaret kvar hos tandläkaren utan preskriptionstid.

 

Överlåtelse av klinik

Vid överlåtelse av klinik finns det inget formellt saneringsansvar. Miljöbalken föreskriver dock att den som överlåter har ett solidariskt ansvar tillsammans med köparen för framtida sanering. Tänk på att kostnaden för sanering är avdragsgill i rörelsen och kan därför vara ekonomiskt fördelaktig att ta med en gång i stället för som privatperson om några år.

 

Driftstörning/Stopp i avloppet

Det är mycket viktigt att periodvis sanera våta sugsystem eftersom klinikens rör är förorenad med amalgam. Var noga med rörrensning av både sugsystem och spillavloppsledningar. Det är verksamhetens ägare som har det juridiska ansvaret för att anlita företag som har kunskap att arbeta med sanering av förorenade avloppsrör.

En sanering från start till mål

 1. Ladda ner vårt saneringsunderlag, fyll i det och spara det under ett nytt namn. Mejla underlaget till oss tillsammans med en rörritning.
 2. Anmäl saneringen till kommunens miljöförvaltning. Det är alltid verksamhetsutövaren som måste anmäla saneringen till kommunen. Du kan använda det underlaget som du skickade till oss för att anmäla saneringen till kommunen.
 3. Du får en offert.
 4. Godkänn offerten.
 5. Miljöförvaltningen fattar ett beslut och ger tillstånd till saneringen.
 6. Tillstånd för saneringen skickas till Sweden Recycling. Om kommunens beslut ställer andra krav på saneringen utöver det som har offererats tidigare, kommer vi att ställa ut en ny offert för godkännande.
 7. Vi kommer överens om en tid för saneringen.
 8. Vi utför saneringen.
 9. Verksamhetsutövaren och miljöförvaltningen får saneringsrapporten.
 10. Miljöförvaltningen godkänner saneringen.

Att tänka på inför saneringen

 • Vid saneringstillfället behöver vi tillgång till el och vatten.
 • Verksamheten måste vara stängd under saneringen.
 • Vi måste få tillträde till lokalerna.
 • Vi behöver åtkomst till spolpunkten.

Kontakta oss för mer information och priser

Om du behöver sanera din tandläkarklinik eller vill ha råd inför en kvicksilversanering, mejla oss