Sweden Recycling kundsupport

Vi ser inte problem utan lösningar. Det står våra medarbetare för varje dag – på telefonen och på plats.

Våra tjänster för tandvården

Dental Miljöservice - anpassade tjänster för varje tandvårdsklinik

Sweden Recycling är experter vad gäller miljöfrågor och avfallshantering inom tandvården. Varje tandläkarpraktik har ett unikt miljöbehov. Därför kan du välja vad som ska ingå i just din miljöservice. Hämtning av farligt avfall och den obligatoriska rapporteringen ingår.

+läs mer

Sanering av kvicksilverkontaminerade avloppsrör - vår specialitet

Alla tandvårdskliniker som varit i bruk någon gång efter 1969 har ett efterbehandlingsansvar. I praktiken innebär det att klinikens rörsystem måste saneras innan den får överlåtas, byggas om eller läggas ner. Vi tillämpar en speciell och effektiv spolningsteknik som skapar minimalt med avfallsvatten. Vi har tillstånd och behörighet att utföra saneringar, transportera farligt avfall och omhänderta demonterad utrustning och saneringsavfall.

+läs mer

Provtagning - för en tryggare vardag i din tandläkarpraktik

Vi hjälper dig att uppfylla dina krav. I samband med vår miljöservice kan vi ta vattenprov från uniten för en analys av den totala halten mikroorganismer i vattnet. Dessutom erbjuder vi analys av avloppsvatten efter amalgamavskiljaren så att du ha koll på kvicksilverutsläppet från din klinik. 

+läs mer

  1. Ring mig.