Sweden Recycling erbjuder Dental Miljöservice

I tandvården utsätts du varje dag för hälsorisker. Våra behållare för farligt avfall bidrar till att minska dessa risker.

Våra behållare för sortering av farligt avfall - för din trygghets skull

Det går inte att helt undvika hälsorisker inom tandvården, eftersom alla tandvårdskliniker måste hantera farligt avfall. Men vi kan hjälpa dig att minimera hälsoriskerna. Med våra behållare för sortering av farligt avfall får din klinik en tryggare vardag.

Miljöhinkar

  • Storlekar: 1 liter, 3 liter
  • Lämpliga för sortering av farligt avfall
  • Används för amalgamavfall, röntgenfilm, blyfolie, härdplast eller kemikalie-/läkemedelsavfall

Behållare för stick och skär

  • Hinkar med lock för smittförande stick och skär
  • Storlekar: 3 liter, 5 liter, 25 liter samt kanylbehållare
  • Innehållet klassas som smittförande avfall
  1. Ring mig.