Sweden Recycling produkter

Vi vet att det ställs höga krav på dig som tandläkare varje dag. Våra optimerade, pålitliga produkter underlättar din vardag och hjälper dig att fokussera på det viktigaste - dina patienter.

Anpassade produkter som förenklar din vardag

PureMotion - pålitlig och driftsäker amalgamavskiljning genom sedimentation

Amalgamavskiljaren är en kritisk punkt i varje tandläkarpraktik. Med denna kunskap och mer än 30 års erfarenhet inom dentalbranschen har medentex utvecklat PureMotion® produktlinjen. Alla system baseras på den svenska avskiljaren SRAB 99D som använder den enkla, naturliga sedimenteringsprincipen och följer vattenflödet - pure motion helt enkelt.

+läs mer

Amalgamavskiljare - SRAB 99D

Vår amalgamavskiljare baseras endast på sedimentering och den har inga rörliga delar eller komplicerad elektronik. Eftersom avskiljaren använder enkel teknik är den mycket driftsäker och har en lång livslängd. Vår amalgamavskiljare byts ut minst en gång om året och sedan återanvänds. Den används mest i våta sugsystem och är idag installerad i många tandläkarkliniker i Sverige. 

+läs mer

Diskbänksavskiljare - en trygg lösning för att minimera kvicksilverutsläpp

Alla tandvårdskliniker bör ha en godkänd amalgamavskiljare under vasken. Vår SRAB 99D Diskbänksavskiljare är ett komplett och lättmonterat system för amalgamavskiljning vid diskbänkar. Utjämningskärlet förhindrar att det blir vatten stående i diskhon och garanterar funktionen hos amalgamavskiljaren.

+läs mer

Behållare för sortering av farligt avfall

Vi erbjuder olika hinkar för både sortering av farligt avfall och smittförande, stickande och skärande avfall. De kan antingen beställas från oss eller så lämnar vi ut dem när vi besöker din klinik i samband med miljöservicen. Alla behållare finns i olika storlekar för att de ska passa olika behov.

+läs mer 

Recyclean - effektiv desinfektion för sugsystem och unitvatten

Vi har utvecklat Recyclean för effektiv rengöring av dentala sugsystem och vattensystem i dentala unitar och det har snabbt blivit ett av Nordens mest kända desinfektionsmedel. Recyclean finns i två varianter för olika behov. Recyclean R är avsett för desinfektion av dentala sugsystem, Recyclean B tar bort bakterier och biofilm i unitvatten. 

+Läs mer

Våra återförsäljare i Norden

Försäljning av sugsystem och Recyclean sker genom återförsäljare. De kan också ge mer information om våra produkter samt hjälpa till med köp och installation. 

+läs mer

  1. Ring mig.