Miljöservice

I vår miljöservice ingår upp-
hämtning av farligt avfall på dentalkliniker i hela landet.
Vi ombesörjer också den obliga-toriska avfallsrapporteringen som skall ske till kommunen.

Läs mer om Miljöservice »

Sanering

Vi utför amalgam- och kvick-silversanering av sug- och rörsystem på tandkliniker,
samt kvicksilversanering av industrilokaler, laboratorier, vårdlokaler och skolor.

Läs mer om Sanering »

Provtagning

Vi har ett mikrobiologiskt laboratorium som analyserar halten mikroorganismer i vatten.
En mikrobiologisk analys ger en bild av ett provs hygieniska och/eller hälsomässiga status
med ledning av dess innehåll av mikroorganismer.

Läs mer om Provtagning »

Kontakta oss

Sweden Recycling AB
Avestagatan 61
SE-163 53 Spånga
SWEDEN

Telefon: 08-410 885 25
E-post: info@swedenrecycling.se